sobota 6. septembra 2008

Viera Kačinová: O mediálnej výchove na Slovensku

Nový voliteľný predmet Mediálna výchova prichádza od tohto školského roka do slovenských škôl. Bude nepovinný a zvoliť si ho budú môcť žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl a žiaci 1. až 4.ročníka osemročných gymnázií. Koordinátorkou projektu mediálnej výchovy na Slovensku bola Viera Kačinová, bývalá pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu. Dnes je lektorkou v Academii Bohemica. 

"Médiá predstavujú v súčasnosti vplyvné socializačné a edukačné prostriedky. Predovšetkým ako nositelia a šíritelia hodnotových orientácií, etických kategórií a ich významov," povedala V. Kačinová. Súčasťou rodinnej výchovy by malo byť aj kultivovanie vzťahu detí k médiám a ich produktom. "Základným cieľom mediálnej výchovy je formovanie spôsobilosti detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný rast, ale tiež rozoznávať negatívne mediálne vplyvy." 

Základy vzťahu detí k médiám sa kladú v rodine, preto by aj rodina mala mať svoju "rodinnú mediálnu politiku." "Rodičia by nemali zabúdať, že sú vzorom pre svoje deti pri využívaní médií.

Žiadne komentáre: