piatok 5. septembra 2008

Ján Figeľ: Talent, technológia a tolerancia

„Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť,“ citoval eurokomisár Ján Figeľ na úvod svojho príspevku nemeckého filozofa Heideggera.  

J. Figeľ rozprával o súčasnom statuse rodiny, ktorá sa nevyhla fenoménu globalizácie. Globalizácia môže pomôcť rodine, ak sa rodina stane globálnou prioritou,“ podotkol. 


V prejave sa zaoberal aktivitou Európskej únie, ktorá súvisí s ochranou rodiny. Ako príklad uviedol komunikáciu o videohrách z apríla tohto roku, ktorú priniesla Európska komisia.  

Figeľ spomenul aj vplyv takzvaných social networks, teda internetových stránok ako MySpace či Facebook, ktoré používajú najmä mladí. 

Eurokomisár sa nevyhol tiež otázkam vzdelávania, mediálnej gramotnosti a kultúry. Vrámci týchto tém spomenul Figeľ „inovatívnu spoločnosť“, o ktorej hovorí americký sociológ Florida. Tá spája tri "T": talent, technológiu a toleranciu.  

„Rodičia nemôžu vyzbierať z lesa všetky jedovaté huby pred tým, než pustia deti do lesa. Treba, aby deti dobre rozpoznávali jedlé a nejedlé huby,“ povedal Figeľ pri téme vzdelávania. K tomuto procesu by mali podľa neho prispievať aj médiá, i keď sú často práve ony tými jedovatými hubami.  

Text and foto: Pavol Rábara

Žiadne komentáre: