sobota 6. septembra 2008

Gérard Dumont: Bez detí nebude trvalý rozvoj

Na kongrese vystúpila aj známa francúzska osobnosť profesor Gérard-Francois Dumont z Université Paris Sorbonne. Vo svojom odbornom príspevku kritizoval malthusiánsku teóriu a jej boj proti nárastu populácie. Základom malthusianizmu je tvrdenie, že populácia rastie príliš rýchlo a prírodné zdroje nestačia pokryť spotrebu potravín. 

Dnes sa chápe, že človek ohrozuje prírodu.  No podľa G. Dumonta je toto konštatovanie nesprávne. "Ak človek udržuje prírodu, príroda sa mu odmení obživou." Neexistuje priama úmernosť medzi hustotou ľudstva a znečisťovaním životného prostredia.

G. Dumont spomenul dobrovoľné Hnutie za zánik ľudského rodu, ktoré sa usiluje o zánik ľudstva, aby nikto nemal nijaké deti. 

"Bez budúcich generácií, bez detí, bez prijatia života v každej fáze nebude existovať trvalý rozvoj," uzavrel svoj príhovor Gérard-Francois Dumont

Žiadne komentáre: