sobota 6. septembra 2008

František Tondra: Morálne správanie sa rodín pod vplyvom médií

Hosťom kongresu je predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. František Tondra. "Médiá nás každým dňom informujú, čo sa v ten deň kdekoľvek na svete stalo. Medzi informáciami dominujú negatívne udalosti: prírodné katastrofy, vojnové udalosti - až genocídy a hladomory, najmä detí, epidémie, teroristické útoky, vraždy, usmrcovanie novorodeniatok, rozpad rodín, korupcie, defraudácie, lúpež a mnohé iné," konštatoval F. Tondra. "Takéto negatívne udalosti vyvolávajú v poslucháčoch negatívne emócie: strach, obavy o budúcnosť, pochybnosti o zmysle života, malomyseľnosť."

Predseda slovenských biskupov súčasne uviedol, že médiá neprinášajú len negatíva, ale aj pozitíva. Ale taký je svet - so svojimi kladmi i zápormi. "Všetky tieto informácie, pokiaľ nie sú skreslené, podávajú skutočný obraz sveta." Mons. František Tondra zdôraznil úlohu svedomia, ktoré treba rozvíjať a vychovávať. Rodičia majú byť prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. 

Mons. František Tondra poukázal na to, aby aj Cirkev mala aktívnu účasť v médiách. "Nech to robia arcipastieri, aj laici. Kňazi, rehoľníci a laici majú byť na to pripravení. ... Mojím želaním je, aby tieto myšlienky poslúžili aj nám, dospelým, dať médiám také miesto v našom živote, aké im patrí, aby boli pre nás užitočnými." 

Žiadne komentáre: