sobota 6. septembra 2008

SOBOTA, 6. SEPTEMBER

08:00
Registrácia účastníkov konferencie
Rańajky

08:30
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zhrnutie predchádzajúceho dňa

Téma: Rodina a média z pohľadu sociológie
Moderátorka sekcie: MUDr. Anna Záborská

09:00
"Zlepšovanie rodinnej komunikácie a podpora sociálnych väzieb vo veku informácie"
Dr. On-Kwok Lai, Dr. On-Kwok Lai, School of Policy Studies, Kwansei Gakuin (Japonsko)

09:30
"Ako chrániť deti pred škodlivým pôsobením médií"
Dr. Richard Wilkins, výkonný riaditeľ Doha International Institute for Family Studies and Development Qatar Foundation (USA)

10:00
"Znaky psychologického vplyvu médií na spoločnosť a rodinu"
prof. Tadeusz Zasępa, Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)

10:30
"Populácia a trvalý rozvoj"
prof. Gérard-François Dumont, Université Paris Sorbonne (Francúzsko)

11:00 Prestávka

Moderátor sekcie: Mgr. Imrich Gazda

11:30
"Rodina a prirodzená plodnosť"
Mercedes Arzu Wilson, predsedníčka Svetovej rodinnej organizácie (USA)

12:00
"Embryo – obeť globálnej genocídy"
Ing. Jana Tutková, MA, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu v Európe (Slovensko)

12:30
"Podpora úcty k životu v médiách: stav a perspektívy"
Pierre-Olivier Arduin, riaditeľ Centra pre bioetiku v diecéze Toulon, zodpovedný za bioetické vzdelávanie v Jérôme Lejeune Foundation (Francúzsko)

13:00
"Umieranie v rodine. Aj toto je súčasť života rodiny?"
Dr. Zbigniew Żylicz, Nijmegen Catholic University, Nijmegen (Holandsko)

13:30 Obedňajšia prestávka

Téma: Rodina a média z pohľadu filozofie a praxe
Moderátor sekcie: Mgr. Pavel Izrael

15:00
"Morálne správanie sa rodín pod vplyvom médií"
prof. ThDr. František Tondra, predseda KBS

15:30
"Mediálna výchova v rodine"
PhDr. Viera Kačinová, Academia Bohemica (Slovensko)

16:00
"Rodičia, prví učitelia ľudskosti"
Prof. Franz Alting von Geusau, Leiden University (Holandsko)

16:30
Prestávka


Blok F, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
diskusná skupina: Spoločenské prostredie (F 101)
prof. On-Kwok Lai (Japan) Dr. Richard Wilkins (USA) Mons. František Tondra (Slovakia) Bernard Margueritte (France) 
diskusná skupina: Média (F 102)
PharmDr. Mária Raučinová, Catholic News (Slovakia)
Mgr. Monika Hodnická, Network Slovakia (Slovakia)
doc. Imrich Vaško, the first dean of Faculty of Philosophy of Catholic University (Slovakia)
PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., Club of the Authors for Children and Youth of Slovak Journalist Syndicate (Slovakia)
Mgr. Danica Rísová, Club of the Authors for Children and Youth of Slovak Journalist Syndicate (Slovakia)
diskusná skupina: Pro-Life (F 104)
Mgr. Anna Verešová, director of Yes for Life (Slovakia)
Pawel Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (Poland)
MUDr. Anna Záborská (Slovakia)
MUDr. František Orlovský, managing director of Donum Vitae (Slovakia)
diskusná skupina: Rodina a pedagogika (F 201)
Dr. Zbigniew Żylicz (Great Britain)
PhDr. Viera Kačinová (Slovakia)
prof. Franz Alting von Geusau (The Netherlands)
Johanna Countess von Westphalen (Germany)
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD., Faculty of Pedagogy of Catholic University (Slovakia)
diskusná skupina: Dobrovoľníctvo (F 202)
Mária Grebečiová, DOMKA (Slovakia)
Maroš Čaučík, eRko (Slovakia)
Jolanta Mycielska, Family, Hope for Tomorrow (Poland)
Delegate of the Sovereign Order of Malta
diskusná skupina: Politika (F 204)
Dr. Carlo Casini (Italy)
prof. Gérard-François Dumont (France)
MUDr. Miroslav Mikolášik (Slovakia)
Mgr. Jana Jamborová (Czech Republic)
diskusná skupina: Rozklad a zničenie africkej rodiny (F 105)
Premietanie filmu o globalizácii a liberálnych myšlienkach prichádzajúcich zo Západu do africkej rodiny, o aidse, vojnách a chudobe a o tom, ako to všetko vplýva na rodinu. Vyrobil producent dokumentárnych filmov Catholic Radio and Television Network (www.crtn.org) so sídlom v Königsteine v Nemecku (anglická verzia, 52 min.).


19:00
Večera (iba pre pozvaných hostí)
Rektor Katolíckej univerzity prof. Tadeusz Zasępa


Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

20:00
Kultúrny večer 
Súrodenci Jendruchovci

Žiadne komentáre: