sobota 6. septembra 2008

Guiseppe Scotti: Som povzbudený zo živej viery na Slovensku

Jedným z prednášajúcich včerajšieho dňa svetového kongresu Rodina a médiá bol J.E. Giuseppe Scotti. Odovzdal nám pozdrav od predsedu Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky vo Vatikáne J.E. arcibiskupa Claudia Maria Celliho, ktorý pre naliehavé pracovné povinnosti musel ostať v Ríme.  

J.E. Giuseppe Scotti zdôraznil svoje nadšenie z cirkvi na Slovensku, ktorá sa nebojí rozoberať problematiku rodiny a jej prezentovanie v médiách. „V Taliansku by sa cirkev o tomto neodvážila rozprávať, bolo by to príliš trúfalé. Som povzbudený zo živej viery na Slovensku“, skonštatoval podpredseda Pápežskej rady pre masovokomunikačné prostriedky.  

„Cítim povinnosť povedať celú pravdu o rodine. Poukázať na obrovskú zodpovednosť rodičov pri výchove detí. Človek sa formuje na základe slov a posolstiev, ktoré počúva. Preto správne fungujúca rodina predstavuje nenahraditeľné dobro pre deti. Toto je cesta, ktorú by sme mali všetci nasledovať. Toto je pravda, ktorú by sme mali prezentovať“, podotkol.  

V závere poukázal na to, aby sme na verejnosti hovorili o tom, čo si želáme pre seba a celé spoločenstvo a o tom, čo chceme, aby zapĺňalo bezobsažné titulky novín. 

Text: Viktória Čechová   Foto: Martin Petráško

Žiadne komentáre: