sobota 6. septembra 2008

Rodina, staň sa tým, čím si!

Otázke ako pomôcť rodine sa včera venovali účastníci workshopu na tému rodina.

Alica Čelková z Centra pre rodinu v Žiline hovorila o rodine ako o živej bunke. Na osobnom príklade vyzdvihla dôležitú úlohu súrodencov, ktorí sa majú pozitívne ovplyvňovať.  

Apoštolský exarcha Milan Chautur nastolil otázku rozvodov, prípravu na manželstvo. Podľa jeho slov je v Austrálii bežné, keď matka zostane doma s deťmi a dá tak prednosť rodine pred kariérou.  

„Čo pomôže Rómom, pomôže všetkým,“ povedal katolícky kňaz Jozef Červeň, ktorý pôsobil dlhší čas na sídlisku Lunik IX. Vo svojom príspevku hovoril o sociálnej stránke života v rodine. Dotkol sa aj najnovších návrhov ohľadom podpory rodiny.  

Prítomní sa zhodli, že pro-rodinné organizácie sú u nás príliš rozdrobené. „Treba most, aby sme neboli na ostrove,“ zaznelo v diskusii na záver workshopu.  

(rp, ab)

Žiadne komentáre: