piatok 5. septembra 2008

Program na piatok 5.septembra 2008

08:30
Prijatie hostí a registrácia

09:00
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Úvodné slovo: "Privítanie hostí"
doc. Imrich Vaško, prvý dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (Slovensko)

"Prečo Kongres pre rodinu?"
Elżbieta Drucka Lubecka de Séjournet, predsedníčka organizačného výboru (Belgicko)

"Pozdravné slovo"
Ing. Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky

09:15
"Rodina, základný kameň spoločnosti"
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny na Slovensku (Slovensko)

"Pozdravné slovo"
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Téma: Rodina a média z pohľadu súčasnej teológie
Moderátor sekcie: doc. Imrich Vaško

9:30
"Veľká úloha rodiny"
J.E. kardinál Ennio Antonelli, predseda Pápežskej rady pre rodinu (Vatikán)

10:00
"Rodina ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami a náboženstvami"
Mons. Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre rodinu a mládež (Slovensko)

10:30
Prestávka

11:00
"Rodina v globalizovanom svete"
Ing. Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež (Slovensko)

11:30
"Úloha médií vo formovaní sociálnych, najmä domácich návykov."
Douglas C. Minson, Intercollegiate studies institute, ISI (USA)

12:00
"Spoločenstvo ľudí a komunikácia významu"
prof. José Noriega, Inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu pri Lateránskej univerzite v Ríme (Španielsko)

12:30
"Nový ateizmus a jeho vplyv na západnú civilizáciu"
Princ Nikolaus von Liechtenstein, veľvyslanec Lichtenštajnska v Belgicku (Lichtenštajnsko)

13:00
"Rodina: Tam, kde rastie spoločné dobro"
Prof. Paul H. Dembiński, Fribourg University, riaditeľ Finance Observatory (Švajčiarsko)

13:30
Obednajšia prestávka

Téma: Rodina a média z pohľadu žurnalistiky
Moderátor sekcie: doc. Imrich Vaško

14:30
"Rodina vystavená ilúzii filmov, televízie a internetovej zábavy"
Dr. Ted Baehr, predseda Kresťanskej komisie pre film a televíziu (USA)

15:00
"Médiá: úcta k pravde a k dôstojnosti osoby"
Bernard Margueritte, predseda medzinárodnej federácie žurnalistov (Francúzsko)

15:30
"Médiá a viera"
Mons. Giuseppe Scotti, sekretár Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky a predseda správnej rady Libreria Editrice Vaticana (Vatikán)

16:00
Prestávka


16:30-18:00
Pracovné skupiny
Blok F, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
diskusná skupina: Teológia a civilizácia (F 101)
prof. José Noriega (Spain)
prof. Paul H. Dembiński (Switzerland)
Dr. Ted Baehr (USA)
Mons. Claudio Maria Celli (Vatican)
Douglas C. Minson (USA)
prof. Tadeusz Zasępa (Slovakia)
Prince Nikolaus von Liechtenstein (Liechtenstein)
diskusná skupina: Rodina (F 102)
Mons. Milan Chautur CSsR (Slovakia)
ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., The Institute of the Family in Bratislava (Slovakia)
Mgr. Alica Čelková, Centre for the family in Žilina (Slovakia)
ThLic. Marek Iskra, Diocesan Centre for the Family of the Diocese of Banská Bystrica, Banská Bystrica (Slovakia)
Mgr. Jozef Červeň, priest working with the gypsies (Slovakia)
diskusná skupina: Médiá (F 104)
doc. Juraj Spuchľák, PhD., director of the Radio Lumen (Slovakia)
doc. Peter Olekšák, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
doc. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., Faculty of Philosophy, Comenius University (Slovakia)
Mgr. Terézia Rončáková, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
Mgr. Imrich Gazda, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
PaedDr. Anton Lauček, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
Mgr. Vladimír Buzna, spokesman of the Catholic University (Slovakia)
diskusná skupina: Rodinné hnutia (F 105)
Mim. prof., RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., Movement of Christian Families (Slovakia)
Mgr. Ján Vojtek, Movement of Marriage Meetings (Slovakia)
MUDr. Anna Kováčová, Mothers World Movement (Slovakia)
Dr. Dariusz Cupiał, Fundacja Cyryla i Metodego Tato.net (Poland)
Marta Perignáthová, Domestic Church, Movement Light-Life (Slovakia)
MUDr. Anna Záborská (Slovakia)
Mgr. Ivana Urbanová, Movement Faith and Light (Slovakia)
Ing. Jana Pajanová, Mother Prayers (Slovakia)
diskusná skupina: Mládež (F 201)
Jan Gałkowski, Lublin Catholic University, Lublin (Poland)
Elisabetta Pittino, Movimento per la vita (Italy)
Martin Luterán & Juraj Šúst, Ladislav Hanus Fellowship (Slovakia)
Peter Kravčák, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
Miroslav Volček, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
Oľga Kusá, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
diskusná skupina: Pro-life (prirodzené metódy) (F 202)
Mercedes Wilson, president of the World Organisation for the Family (Guatemala) 
diskusná skupina: Pro-life (F 204)
MUDr. Miroslav Mikolášik (Slovakia)
Ing. Jana Tutková, MA (Slovakia)
Ing. Marek Michalčík, Forum of the Life (Slovakia)
Marijo Żivkovic, Director of Family Center in Zagreb (Croatia)Hotel Kultúra, A. Bernoláka 1, Ružomberok
20:00
Slávnostná recepcia
Ing. Michal Slašťan, primátor mesta Ružomberok

Žiadne komentáre: