nedeľa 7. septembra 2008

NEDEĽA, 7. SEPTEMBER

08:00
Registrácia účastníkov konferencie
Raňajky

08:30
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Yesterday´s summary

Téma: Rodina a média z pohľadu politiky
Moderátor sekcie: Terézia Rončáková, PhD.

09:00
"Spoločnosť 21. storočia: práva a povinnosti"
Dr. Carlo Casini, poslanec Európskeho parlamentu a predseda talianskeho Hnutia za život (Taliansko)

09:30
"Dcéry Európy"
MUDr. Anna Záborská, Európsky parlament (Slovensko)

10:00
"Ľudská dôstojnosť v Európe a na Slovensku: nové výzvy a úsilie do budúcnosti"
MUDr. Miroslav Mikolášik, Európsky parlament (Slovensko)

10:30
"Rodina a feminizmus v europskom politickom kontexte"
Mgr. Jana Jamborová, generálna tajomníčka organizácie Nové ženy pro Evropu (Česká republika)

11:00
"Zraniteľnosť mládeže"
MUDr. Anna Kováčová, Svetové hnutie matiek (Slovensko)

11:30
Svedectvá "Hlas mládeže"
Daniela Bezáková, Ladislav Hanus Fellowship (Slovakia)
Mária Grebečiová, DOMKA (Slovakia)
Maroš Čaučík, eRko (Slovakia)
Elisabetta Pittino, Movimento per la Vita (Italy): We, Young, "Mornig Watchmen"

12:10
Zhrnutie a závery kongresu


Kostol svätej Rodiny

13:30
Svätá omša vďakyvzdania


15:00
Rozlúčkový obed

Átrium FF KU
16:00
Benefičný koncert
for the asylum house of the organization Yes for the life, for the maltreated women and mothers in the need (Richar Čanaky a Mária Podhradská)

Žiadne komentáre: