piatok 5. septembra 2008

Otvorenie kongresu

Kongres otvoril krátkym príhovorom prorektor Katolíckej univerzity (KU) Peter Olekšák, ktorý odovzdal príhovor pozdravné slová rektora KU Tadeusza Zasepu

Prvý príhovor predniesla Elizabeth de Séjournet, ktorá chápe tento kongres ako šancu pre rodinu. "Dôležitosť tohto kongresu spočíva v povzbudení mladých ľudí, aby si zakladali rodiny založené na základných hodnotách, odovzdávajúc im čo najviac informácií, ako je len možné." Rodinu a domov považuje E. de Séjournet za prirodzené miesta, kde každé ľudské stvorenie môže zažiť lásku a môže sa naučiť, ako prekonať vlastné obmedzenia porazením svojej slabosti.

Kongres navštívila prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Ivana Gašparoviča.  Vyhlásila, že rodina je citlivá na akékoľvek zmeny. Rodina je miestom vzniku človeka, funguje ako základná sociálna sieť a veľmi vplýva na zdravý vývoj detí. Rodina s otcom, matkou a deťmi nie je ničím nahraditeľná. Deti potrebujú lásku, pozornosť a istotu domova. "Žijeme v dobe, kedy rodičia nemajú čas na výchovu detí," povedala S. Gašparovičová.

Podľa podpredsedu vlády Dušana Čaploviča môžu médiá výchove detí nielen napomôcť, ale aj uškodiť. Jednou z úloh rodičov by malo byť demystifikovať médiá a racionálne selektovať z mediálneho obsahu. D. Čaplovič vyjadril uspokojenie, že sa na školách začína s mediálnou výchovou ako nepovinným voliteľným predmetom.  Spomenul projekt Zodpovedne.sk, ktorý má vzbudiť záujem rodičov, čo robia ich deti na internete. 

V úvode kongresu sa ešte predstavili predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor mesta Ružomberok Michal Slašťan. Obaja cítili ako česť, že sa 23. medzinárodný kongres rodiny s témou Rodina a médiá uskutočňuje práve v "meste ruží" Ružomberku.

 

Žiadne komentáre: