piatok 5. septembra 2008

Milan Chautur: Rodina ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami a náboženstvami

 "Žijeme vo svete globalizácie a zároveň v prostredí miešania rozličných kultúr. ... Na jednej strane dochádza k politickému zjednocovaniu sa Európy a na druhej strane je Európa názorovo tak rôznorodá a myšlienkovo premiešaná, ako nikdy predtým," uviedol vo svojom príhovore gréckokatolícky apoštolský eparcha Milan Chautur. "Médiá síce napomáhajú k poznávaniu nových skutočností a trendov, ale nenapomáhajú k skutočnému zjednocovaniu kultúr či národov. Ba veľakrát sa zdá, že prostredníctvom médií vstupuje do ľudských komunít polarizácia a rozdelenie. To je spôsobené často zištným pohľadom na veci, z ktorých jednotliví účastníci chcú mať vlastný úžitok," konštatoval M. Chautur.

V rodine je nevyhnutné neustále sa zjednocovať s partnerom a prekonávať rozdielnost. Práve rozdielnosť - názorová, náboženská či povahová - je dôvodom, pre ktorý sa ľudia rozvádzajú. Boh ako dokonalá jednota Troch Osôb povoláva ľudí k zmiereniu, vyhlásil M. Chautur. Rodinu chápe ako prvú inštitúciu v živote každého človeka, v ktorej sa kladú základy správania a konania každého človeka.

Svoju prednášku "Rodina ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami a náboženstvami" zakončil eparcha Milan Chautur Ježišovou modlitbou za Cirkev: "...aby všetci jedno boli...". 

Žiadne komentáre: