piatok 5. septembra 2008

Bernard Margueritte: Byť žurnalistom je misia, povolanie

"Rešpektujú médiá pravdu a dôstojnosť každej osoby a ak nie, prečo?" pýta sa predseda Medzinárodnej federácie žurnalistov Bernard Margueritte. "Sú hodnoty rodiny dostatočne dôležité, aby zabezpečili ich význačnosť v médiách?" 

B. Margueritte podobne ako kardinál Antonelli priblížil myšlienku pápeža Jána Pavla II., podľa ktorého nemôže existovať autentická ľudská osobnosť bez autentickej rodiny.  "Na druhej strane spoločnosť - ako rodina rodín - nemôže fungovať bez silných a zdravých rodín." 

Podľa predsedu Medzinárodnej federácie žurnalistov je dnešná rodina v kríze. V západnej Európe sa končí 40 % manželstiev rozvodom. Rozvod päťnásobne znásobuje možnosť vyrastania patologického dieťaťa.  

B. Margueritte podporuje pro-rodinnú politiku, bez ktorej inak nemôže jestvovať sociálna spravodlivosť. Dokonca zdravé rodiny umožňujú ekonomický rozvoj. Pripomenul slová de Gaullea z roku 1944: "Ak ste chudobní, nemáte inú možnosť ako investovať do rodiny." 

Ako predseda žurnalistickej organizácie sa vyjadril, že "práca v médiách prináša povinnosti, obzvlášť pre veriaceho. Na začiatku bolo Slovo, a tak je tu zodpovednosť za slovo. Je ešte niečo dôležitejšie pre kresťana? Byť žurnalistom je misia, povolanie. Našou úlohou je slúžiť tým, ktorí nás počúvajú, pozerajú a čítajú. Ján Pavol II. povedal v Olsztyne, že "masmédiá by mali ochraňovať slobodu, ale taktiež rešpektovať dôstojnosť človeka." 

B. Margueritte ukončil svoj príhovor výzvou, že budúcnosť záleží len na nás, aby sme boli skutočnými kresťanmi nielen po mene. "Predstavte si, že zajtra novinár, opravovač obuvi, architekt, ktokoľvek chce žiť v súlade s Desiatimi Božími prikázaniami. Deň po dni sa zmení obuvník, architekt, médiá budú úplne iné, a svet bude iný. Teraz je čas vytvoriť civilizáciu lásky, a áno, médiá by mali v tom hrať kľúčovú rolu!" 

Žiadne komentáre: