piatok 29. augusta 2008

Rodina nie je prežitkom

Počas prvého septembrového víkendu sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční významný medzinárodný kongres Rodina a médiá. O jeho význame sa rozprávala Veronika Folentová s riaditeľom sekretariátu organizačného výboru a redaktorom portálu Postoy.sk Imrichom Gazdom.

Čím je kongres Rodina a média dôležitý?
Dôležitý je snahou upriamiť pozornosť na dva svety, ktoré sa v poslednom čase stále viac prelínajú a vzájomne ovplyvňujú. Chce ponúknuť alternatívne pohľady na vzťah rodiny a médií a spochybniť dve extrémne klišé konštatovania spočívajúce v tvrdeniach, že médiá majú na rodinu len škodlivý vplyv, resp. že akékoľvek snahy dávať normatívne odporúčania zlepšujúce vzájomný vzťah rodiny a médií sú zbytočné, nakoľko, najmä médiá, sú neovplyvniteľnou skutočnosťou.

To, že hľadanie odpovedí na otázky, ktoré sa prirodzene objavujú, keď sa zamýšľame nad vzťahom médií a rodiny, je opodstatnené, potvrdzuje aj účasť popredných osobností z celého sveta na tomto kongrese. Hostia z politického, akademického, mediálneho či cirkevného prostredia, ktorí sa otázkam rodiny a médií profesionálne venujú majú napomôcť nielen hľadaniu odpovedí a riešení, ale aj kladeniu inšpiratívnych provokačných otázok.

Prečo sa uskutoční na Slovensku?
Kongresy zamerané na rodinné otázky sa konajú pravidelne už 40 rokov. Spočiatku sa organizovali len v Latinskej Amerike, nakoľko prvé iniciátorky stretnutí, Mercedes Wilson a Christine Vollmer, pochádzali z Guatemaly a Venezuely. Prvý európsky kongres sa uskutočnil v Paríži v roku 1986. Do krajín bývalého východného bloku sa prvýkrát dostal v roku 1994 vo Varšave. Po stretnutiach v ďalších východoeurópskych krajinách /Moskva (1999), Lublin (2004), Kyjev (2006)/ prichádza na rad Slovensko a Ružomberok.

Výber miest, kde sa kongresy konajú, patrí organizátorom. Tým je už dlhšie nadácia Famille de Demain so sídlom v Bruseli, ktorá úzko spolupracuje s s European Federation for the Family (Zurich) a World Organisation for the Family (Washington, DC), na čele ktorej stojí jedna z prvých organizátoriek kongresov, Mercedes Wilson. Navštívi aj tohtoročný kongres v Ružomberku.

Tieto organizácie požiadali minulý rok Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku o zorganizovanie tohtoročného kongresu. Rozhodli sa tak preto, lebo chceli, aby témou bol vzťah rodiny a médií.

Čo od neho očakávaš?
Osobne dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili hneď na začiatku, vyvolať záujem najdôležitejších hospodárskych a spoločenských miest, aby sa výrazným spôsobom angažovali za rodinu, ktorá je zdrojom spoločenskej stability. Z tohto dôvodu sme napríklad na kongres pozvali tak zástupcov vlády či europoslancov ako aj predstaviteľov slovenských združení a organizácií venujúcich sa ochrane nenarodených detí či podpore rodín.

Zároveň chceme poukázať na to, že rodina, nie je prežitkom, ale že je schopná postaviť sa nebezpečenstvám vyplývajúcim z relativizujúcej a konzumnej podstaty postmodernej spoločnosti.

Dá sa taká veľká akcia, ako je svetový kongres, na ktorý má prísť približne 500 účastníkov naplánovať a zorganizovať v takom malom meste ako je Ružomberok?
Keďže v Ružomberku už niekoľko rokov funguje Katolícka univerzita, máme už isté skúsenosti s organizovaním konferencií či rôznych iných podujatí. Aj keď je pravda, že takáto veľká akcia sa tu ešte nekonala. Organizačný výbor však začal pracovať už v novembri minulého roku, pomáha nám viacero dobrovoľníkov, takže veríme, že podujatie prebehne bez akýchkoľvek väčších nedostatkov.

Na čo ste pri tvorbe programu dávali najväčší dôraz?
Aby zostal vyvážený pomer medzi zahraničnými a slovenskými hosťami, pretože aj keď chceme získať čo najviac podnetov a skúseností zo zahraničia, stále berieme ohľad, že kongres má napomôcť celospoločenskej diskusii o médiách a rodine na Slovensku. Tomuto zámeru je prispôsobená aj štruktúra pozvaných hostí, medzi ktorými sú politici, akademici, predstavitelia rôznych organizácií a združení, zástupcovia cirkví a médií, ale aj bežní rodičia. Chceme, aby kongres nebol len akademickou debatou, ale aby priniesol konkrétne podnety a uznesenia, ktoré sa budú môcť reálne aplikovať v slovenskej spoločnosti.

Na čo sa najviac tešíš ty? Čo by si odporučil?
Teším sa na kritický, ale úctivý dialóg pri hľadaní vhodných riešení pri problémoch plynúcich zo vzájomných interakcií medzi rodinou a médiami. A samozrejme na viacerých hostí, ktorých si človek nemôže vypočuť každý deň. Osobne sa teším, že účasť prisľúbili predsedovia Pápežskej rady pre rodinu a Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, arcibiskup Claudio Maria Celli a kardinál Ennio Antonelli. Aj to potvrdzuje vážnosť zvolenej témy, ale aj celého kongresu.

Veronika Folentová, Postoy.sk (28.augusta 2008)

Žiadne komentáre: