nedeľa 24. augusta 2008

História kongresu Rodina a médiá

Pred viac ako 40 rokmi skupina rodičov uvedomujúc si nebezpečenstvá ohrozujúce rodinu, začala výmenu skúseností a spoločné hľadanie pozitívnych riešení. Prvé stretnutie v tomto duchu - iniciované pani Mercedes Wilson (Guatemala) a Christine Vollmer (Venezuela) – sa uskutočnilo v Latinskej Amerike a veľmi rýchlo sa transformovalo na medzinárodné kongresy. Prvý európsky kongres sa uskutočnil v Paríži v roku 1986.

“Či nepotrebujeme ukazovatele cesty a sprievodcov, či nás netrápia pochybnosti o správnych prioritách našej životnej cesty? A naša „sloboda voľby”- či zodpovedá miere zodpovednosti, ktorá sa s ňou spája?” Zastavenie sa nad týmito otázkami, opreté o objektívne analýzy situácií, ktoré sú spojené s témou rodiny, to sú témy konferencií vyjadrované významnými špecialistami z Európy a sveta.

XVIII. Medzinárodný kongres rodiny, ktorý sa uskutočnil v roku 1994 vo Varšave, v roku vyhlásenom (OSN i Cirkvou) ako Svetový rok rodiny, bol prvým po páde berlínskeho múru v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Výnimočný úspech Varšavského kongresu bol odrazovým mostíkom pre nasledujúce kongresy, v Moskve (1999), v Lubline (2004) a v Kyjeve (2006).

Žiadne komentáre: