nedeľa 24. augusta 2008

Cieľ a poslanie kongresu Rodina a médiá

Kongres Rodina a médiá je 23. ročník svetových kongresov rodiny. Tohtoročná téma vzájomného vzťahu rodiny a médií bola vybratá z dôvodu narastajúcej potreby mediálnej výchovy v spoločnosti. Kongres sa pokúsi nájsť odpoveď na otázku, či sú médiá pre rodinu ohrozením alebo prínosom a či je možné vzťah týchto dvoch spoločenských inštitúcií nastaviť tak, aby smeroval k celospoločensky želateľnému prospechu.

Motto: "Prvou povinnosťou žurnalistu je rešpektovať pravdu a hodnotu ľudskej osoby." (belgická kráľovná Fabiola)

Hlavným cieľom konferencie je na jednej strane vyvolať záujem najdôležitejších hospodárskych a spoločenských miest, aby sa výrazným spôsobom angažovali za rodinu - prameň a stabilitu spoločnosti, a na druhej strane ukázať poslucháčom, že rodina je schopná postaviť sa nebezpečenstvám rôzneho druhu, ale pod podmienkou, že bude protežovaná a chránená. Zdravá rodina, tak z morálneho aj ekonomického pohľadu, múdre hospodárenie v rodine a prorodinná politika sú prameňom bohatstva rodiny, a súčasne krajiny. V dôsledku nedocenenia spoločenskej a ekonomickej úlohy rodiny dostali sme sa v posledných rokoch do nebezpečnej a paradoxnej situácie: mladá časť populácie nie je dosť početná, aby nadobudla prostriedky nevyhnutné pre udržanie staršej časti spoločnosti.

Cieľom konferencie je hľadanie odpovede na otázku, či sú médiá ohrozením alebo prínosom pre rodinu?

Program konferencie (prednášky a sprievodný program) budú sa dotýkať týchto tematických okruhov:

  1. Vplyv médií na rodinu – vplyv na členov rodiny, na manželov a ich spolupracovníkov a na deti a ich spolužiakov a na ich vzájomné vzťahy)
  2. Dôsledok vplyvu médií na vzťahy a komunikáciu v rodine
  3. Spôsob prezentácie rodiny v médiách (tradičné a netradičné modely rodiny)
  4. Komunikácia v rodine o médiách a ich obsahoch
  5. Ako využiť médiá na posilnenie rodiny (vnútorne i v spoločnosti)

Žiadne komentáre: